Vodik kao alternativa fosilnom gorivu

S rastućim troškovima energije i potrebom da se nulta neto stopa emisija postigne ranije nego što je očekivano, sve je veća potreba za pronalaženjem novih rješenja za starije tehnologije. Tu na scenu stupaju generatori na vodikov pogon.

Potražnja za rezervnim izvorima energije nastavit će rasti, što dovodi do potrebe za više goriva. Trenutno, to znači više dizela.

Međutim, ova rastuća potražnja i rast tržišta neizbježno se sukobljavaju s općim suglasjem o smanjenju emisija i traženju alternativnih goriva bez ugljika. Zato je ključno razumjeti prednosti koje pružaju generatori na vodikov pogon.

Vodik se može dobiti iz ugljena, metana  i drugih fosilnih goriva, pri čijoj se proizvodnji količina  CO2 proizvodi u znatno manjim količinama nego što ih proizvodi generator na diesel, te iz vode postupkom elektrolize koja proizvodi u potpunosti čist oblik izvora električne energije. Trenutno se čisti vodik najčešće dobiva iz metana.

Generatori na vodik kao nusproizvod proizvode samo vodu, i rade gotovo tiho, bez vibracija te su kao takvi savršeni su za rad u urbanim okruženjima. S obzirom na to da ne stvaraju emisije, ljudi koji rade oko jedinica ili lokacija koje zahtijevaju napajanje neće biti izloženi onečišćivačima.

Generatori na vodik opskrbljuju korisnika s električnom energijom preko vodikovih gorivih ćelija. Vodikova ćelija sastoji se od anode, katode i elektrolita. Na anodu se dovodi komprimirani vodik koji se uz pomoć katalizatora razdvaja na protone i elektrone. Tako razdvojeni protoni prolaze kroz polupermeabilnu elektrolitsku membranu do katode. Elektrolitska membrana je izolator za elektrone koji tako linijom manjeg otpora preko zatvorenog strujnog kruga putuju do katode stvarajući tako električnu i toplinsku energiju. Na katodu se iz zraka oko čelije dovodi kisik koji  s vodikovim protonima i elektronima ulazi u kemijsku rekaciju čiji je proizvod voda.

Gorivne ćelije su modularne. To znači da se pojedinačne ćelije povezuju kako bi formirale veće skupine, a zauzvrat se ove skupine mogu kombinirati u veće sustave. Sustavi gorivnih ćelija značajno variraju po veličini i snazi, od prijenosnih sustava za punjenje baterija pametnih telefona, preko alternativa za električna vozila s unutarnjim izgaranjem, do velikih instalacija kapaciteta nekoliko megavata koje izravno opskrbljuju električnom energijom elektroenergetsku mrežu.

U našoj ponudi možete pronaći generatore s vodikovim gorivim ćelijama opremljene najsuvremenijom upravljačkom pločom s mogućnošću daljinskog upravljanja.

Hvala vam na povjerenju u Adeo.

Share