Aktivni Filtri

Tehnologija koja jamči duži radni vijek opreme

Korištenjem tehnologije aktivnih filtara (eng. APF, Active power filter) unaprijedite kvalitetu napajanja i zaštitite opremu. Uklanjamo harmonička izobličenja, popravljamo faktor snage, te ujednačavamo strujno opterećenje po fazama. Tako smanjujemo opterećenje na vodove, transformatore, agregat i ostale komponente sustava. 

Radni vijek Vaše ugrađene opreme bitno se povećava, uz paralelno smanjenje troškova električne energije korekcijom induktivnog i kapacitivnog faktora snage. 
Sve aktivne filtre isporučujemo u jedinstvenom stand-alone uređaju ili u modularnoj APF konfiguraciji.

Trebaš ponudu!

Trebate ponudu? Naš tim spreman je i na najzahtjevnije upite. Ne vjerujete? Javite nam se!