PROIZVODI

EATON PROTECTION STRIP

 • Model s 4 ili 6 Schuko utičnice
 • maksimalna priključna snaga 2500 W
 • Zaštita od prenapona električnih smetnji i indirektnih smetnji od udara groma
 • Zaštita od prenapona za TV, Hi-Fi i Vidio opremu, PC i sl.
 • Aktivni indikator zaštite
 • Modem, telefon i fax zaštita od naponskih pikova
 • Atraktivan dizajn

 

EATON PROTECTION BOX

 • Model s 5 ili 8 Schuko utičnice
 • maksimalna priključna snaga 2300 W/10A
 • Zaštita tel. faks. modema data linije i TV linije
 • Napredna zaštita za, TV, Hi-Fi i Vidio opremu
 • broadband modemi, IP telefoniju, PC itd
 • Sigurnosne utičnice (zaštita od dodira za djecu)
 • Modem, telefon i fax zaštita od naponskih pikova
 • Atraktivan dizajn
 • Mogućnost montaže na zid ili ispod stola